MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024
Ředitel Soukromé střední podnikatelské školy, s.r.o., Opava v souladu se Školským zákonem 561/ 2004, §79,odst.1 určil nabídku  povinných a nepovinných zkoušek  profilové části maturitní zkoušky pro rok 2024
Zveřejněno  27. 9 2023
Obor vzdělání Společná část  ( v kompetenci MŠMT) Profilová část  (organizace je plně v kompetenci ředitele školy) - je tvořena pro všechny obory písemnou a ústní zkouškou z českého jazyka a cizího jazyka (pokud volí student cizí jazyk jako druhý předmět SČ MZ)
Povinná MZ (Forma) - předepsaná Školským zákonem Nepovinná - Forma zkoušky Povinná (min 2) Forma zkoušky  Volitelná  – nepovinná Forma volitelné nepovinné zkoušky
Počet dle RVP – ŠVP (lze konat písemně, ústně, vypracováním maturitní práce a její obhajobou, praktická zkouška). Určuje ŘŠ. Student volí max. 2 zkoušky z dané nabídky. Organizace je plně v kompetenci ředitele školy
Ekonomika a podnikání - Cestovní ruch 1.Český jazyk a literatura(DT)                                   2. Cizí jazyk (DT) nebo Matematika(DT) Žák si může dle §78, odst1. Školského zákona volit až dvě nepovinné zkoušky po předchozí konzultaci s vedením školy. 1.Maturiní projekt 1. Maturitní práce a její obhajoba u maturitní zkoušky (ústní) Ekonomika,Marketing a management, Praktická písemná MZ z Účetnictví (neplatí pro obor ŠVP Ekonom účetní a Obchodní zástupce) Pouze ústní zkouška ze všech nepovinných volitelných zkoušek (výjimka u písemné praktické MZ)
2.Cestovní ruch 2.Pouze ústní zkouška
Ekonomika a podnikání - Žurnalistika a mediální komunikace 1.Maturiní projekt 1. Maturitní práce a její obhajoba u maturitní zkoušky (ústní)
2. Žurnalistika a média 2.Pouze ústní zkouška
Ekonomika a podnikání - Mediální a reklamní tvorba 1.Maturiní projekt 1. Maturitní práce a její obhajoba u maturitní zkoušky (ústní)
2.Výpočetní technika 2.Pouze ústní zkouška
Ekonomika a podnikání - Ekonom účetní 1. Praktická zkouška z účetnictví 1. Písemná praktická zkouška 
2. Ekonomika 2.Pouze ústní zkouška
Ekonomika a podnikání - Obchodní zástupce 1. Praktická zkouška z účetnictví 1. Písemná praktická zkouška 
2. Nebo Maturitní projekt 2. Písemné vypracování a ústní obhajoba u maturitní zkoušky
3. Ekonomika 3. Pouze ústní zkouška
Veřejnoprávní činnost (Denní a dálková forma studia) 1.Maturitní projekt 1. Maturitní projekt (písemné vypracování) a jeho obhajoba ústní formou u maturitní zkoušky Právo, Matematika, Základy společenských věd, Cizí jazyk II
2. Veřejná správa 2.Pouze ústní zkouška
Podnikání (Denní a dálková forma studia) 1.Praktická zkouška z účetnictví nebo maturitní projekt 1.Písemná praktická zkouška z UČT nebo Maturitní projekt (písemné vypracování) a jeho obhajoba ústní formou u maturitní zkoušky Marketing a management,  Právo, Matematika
2. Ekonomika 2. Ústní zkouška
Operátor v polygrafii 1. Praktická maturitní zkouška              2. Technologie a všeobecná polygrafie 1. Praktické vypracování zadaného úkolu ve firmě.                                                                      2. Ústní zkouška Ekonomika
Přihlašování k jarnímu termínu MZ 2024 do 1.12.2023, k podzimnímu termínu do 24. 6. 2024