Suplování pro 23. týden

Aktualizováno k 19. 05. 2024
ZASTUPOVÁNÍ  a  SUPLOVÁNÍ
V TÝDNU 3.6. - 7.6. PROBÍHAJÍ ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V UČEBNÁCH 202 A 208.        
STUDENTI PL1 A VŠECHNY OBORY 2. - 3. ROČNÍKŮ MAJÍ SOUVISLOU PRAXI V TERMÍNU 3. 6. - 14. 6.        
TŘÍDY CR1, EK1, MR1, ZR1, VS1 ABSOLVUJÍ VÝUKU DLE ZDE UVEDENÉHO NÁHRADNÍHO ROZVRHU.        
03.06.2024 PONDĚLÍ
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
1     MR1, ZR1 CJL 102 Hušková  
    CR1, EK1 MAT 104 Michálka  
    VS1 ZSV 309 Hrinová K.  
2     MR1, ZR1 PRV 102 Šefraný  
    CR1, EK1 MAT 104 Michálka  
    VS1 ZEM 309 Smékalová  
3     MR1, ZR1 MAT 102 Michálka  
    CR1, EK1 ZEM 104 Janda  
    VS1 VESs 309 Šefraný  
4     MR1, ZR1 ZEM 102 Smékalová  
    CR1, EK1 PRV 104 Šefraný  
    VS1 MAT 303 Michálka  
5     MR1, ZR1 MAT 102 Michálka  
    EK1, VS1 PRV 104 Šefraný  
    CR1 PPA 309 Smékalová  
04.06.2024 ÚTERÝ
Akce: SPORTOVNÍ DEN (v případě nepříznivého počasí bude operativně upraveno)      
Účastníci: Studenti tříd MR1, ZR1, CR1, EK1, VS1
Vedoucí akce: Bc. Heider
Dozor na akci: Bc. Heider, Mgr. Kotrlová, R. Michálka
Sraz: V 8:00 u školy 
Vybavení: Sportovní oblečení
05.06.2024 STŘEDA
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
1     MR1, ZR1 ZMG 102 Balnarová  
    CR1, EK1 MAT 104 Michálka  
    VS1 VES 309 Šefraný  
2     MR1, ZR1, CR1, EK1, VS1   104 Smékalová, Balnarová odborná přednáška ANIMA VIVA, téma: Duševní zdraví
       
       
3     MR1, ZR1, CR1, EK1, VS1   104 Smékalová, Balnarová odborná přednáška ANIMA VIVA, téma: Duševní zdraví
       
       
4     MR1, ZR1 ZSV 102 Hrinová K.  
    CR1, EK1 IKT 310 Zemek L.  
    VS1 MAT 309 Michálka  
5     MR1, ZR1 MAT 102 Michálka  
    CR1, EK1 ZSV 104 Hrinová K.  
    VS1 VES 309 Šefraný  
06.06.2024 ČTVRTEK
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
1     MR1, ZR1,CR1, EK1, VS1 AJ 102 Hrinová K.  
          104 Janda  
          303 Víchová  
2     MR1, ZR1,CR1, EK1, VS1 AJ 102 Hrinová K.  
          104 Janda  
          303 Víchová  
3     MR1, ZR1 EKO 102 Hrinová J.  
      CR1, EK1 MAT 104 Michálka  
      VS1 F-CH 309 Janda  
4     MR1, ZR1 MAT 102 Michálka  
      CR1, EK1 EKO 104 Hrinová J.  
      VS1 PEL TEA Janků  
5     MR1, ZR1 DEJ 102 Pokludová  
      CR1, EK1 PEL TEA Janků  
      VS1 ZSV 309 Hrinová K.  
07.06.2024 PÁTEK
Hod Vyučující chybějící Důvod nepřítomnosti  Třída Předmět Učebna - místo Vyučující zastupující Poznámka
1     MR1 IKT VYT Pajr  
      CR1, EK1 EKO 102 Hrinová J.  
      ZR1, VS1 DEJ 104 Pokludová  
2     CR1, EK1 CJL 104 Dvořáčková  
      MR1, ZR1 CJL 102 Hušková  
      VS1 IKT VYT Pajr  
3     MR1, ZR1,CR1, EK1, VS1 NJ 306 Janků  
        SJ 104 Víchová  
        SJ 102 Šromová  
        RJ 303 Pokludová  
4     MR1, ZR1,CR1, EK1, VS1 NJ 306 Janků  
        SJ 104 Víchová  
        SJ 102 Šromová  
        RJ 303 Pokludová  
5     CR1, EK1 DEJ 104 Pokludová  
      ZR1, VS1 IKT VYT Pajr  
      MR1 PEL TEA Janků  

ZPĚT NA
SUPLOVÁNÍ