Multimediální a reklamní tvorba

Čtyřleté denní studium pro žáky ZŠ
RVP 63-41-M/01

Maturitní studijní obor "Multimediální a reklamní tvorba" je určen pro kreativní jedince, kteří se chtějí ponořit do světa multimédií, designu a reklamy. Tento obor přináší studentům možnost zkoumat různé aspekty tvorby, a to včetně grafického designu, audiovizuální produkce a marketingové komunikace.

Studenti na tomto oboru získávají teoretické znalosti v oblasti designu, multimédií a reklamy a současně mají příležitost vyvíjet své vlastní kreativní projekty. Seznámí se s nástroji a softwarem využívaným v multimediálním průmyslu a získají dovednosti potřebné pro vytváření atraktivního a efektivního reklamního obsahu.

Po dokončení tohoto studijního oboru mají absolventi možnost pracovat v reklamních agenturách, produkčních společnostech, médiích, a mnoha dalších odvětvích, kde je potřeba kreativního a vizuálně orientovaného myšlení. Tento obor umožňuje studentům rozvíjet svou kreativitu a designové schopnosti a připravuje je na kariéru v dynamickém světě multimediální tvorby a reklamy.

Školné

1600,- Kč měsíčně (během celého kalendářního roku)

Přijímací řízení

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Přihláška

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Nutno doložit

Vysvědčení z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, zápisový lístek, lékařské vyšetření není vyžadováno

Charakteristika oboru vzdělání
profil absolventa

 • používá moderní informační technologii k získání informací
 • má dobré komunikativní dovednosti jak v oblasti mluvené, tak i psané
 • používá aktivně nejméně jeden světový jazyk
 • zná funkční a technologické charakteristiky informačních technologií na úrovni technických prostředků a základního software
 • umí zpracovávat fotografie a filmy pro potřeby reklamy a prezentace
 • umí instalaci a správu základního software
 • umí vytvářet grafické návrhy webových prezentací
 • umí tvořit grafické multimediální prezentace
 • umí kreativní grafické práce: tvorba grafických ikonek, bannerů
 • umí provádět grafické návrhy internetových portálů
 • ovládá audiovizuální techniku a IT nástoje
 • orientuje se v legislativě ČR
 • je schopen vést účetnictví a daňovou evidenci

Uplatnění absolventa

 • podnikatel
 • OSVČ
 • samostatný pracovník v oblasti reklamních návrhů
 • samostatný grafik
 • tvůrce webový stránek a prezentací na internetu
 • studium na fakultách zaměřených na multimédia, výpočetní techniku, ekonomiku, účetnictví, právo

MÁŠ VYBRÁNO?
JE ČAS VYPLNIT PŘIHLÁŠKU