Obchodní zástupce

Čtyřleté denní studium pro žáky ZŠ
RVP 63-41-M/01

Maturitní studijní obor "Obchodní zástupce" je zacílen na studenty, kteří se chtějí stát klíčovými hráči v obchodním světě. Tento obor poskytuje pevný základ v oblasti obchodu, marketingu a komunikace, což umožňuje studentům budovat úspěšné kariéry jako obchodní zástupci, prodejní specialisté nebo manažeři v obchodním sektoru.

Studenti se na tomto oboru učí důležité dovednosti pro úspěch v obchodním prostředí, včetně jednání s klienty, tvorby obchodních strategií a analýzy trhu. Navíc mají příležitost získat praktické zkušenosti v reálném obchodním prostředí prostřednictvím stáží a projektů.

Po dokončení tohoto studijního oboru mají absolventi možnost pracovat v různých odvětvích a pozicích v obchodě, včetně obchodního zástupce, obchodního analytika, prodejního manažera a dalších. Tento obor připravuje studenty na náročný svět obchodu a umožňuje jim rozvíjet dovednosti potřebné pro úspěšnou a dynamickou kariéru v tomto odvětví.

Školné

1600,- Kč měsíčně (během celého kalendářního roku)

Přijímací řízení

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Přihláška

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Nutno doložit

Vysvědčení z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, zápisový lístek, lékařské vyšetření není vyžadováno

Charakteristika oboru vzdělání
profil absolventa

 • používá moderní informační technologii k získání informací
 • má dobré komunikativní dovednosti jak v oblasti mluvené, tak i psané
 • používá aktivně nejméně jeden světový jazyk
 • zná funkční a technologické charakteristiky informačních technologií na úrovni technických prostředků a základního software
 • umí zpracovávat fotografie a filmy pro potřeby reklamy a prezentace
 • umí instalaci a správu základního software
 • umí vytvářet grafické návrhy webových prezentací
 • umí tvořit grafické multimediální prezentace
 • umí kreativní grafické práce: tvorba grafických ikonek, bannerů
 • umí provádět grafické návrhy internetových portálů
 • ovládá audiovizuální techniku a IT nástoje
 • orientuje se v legislativě ČR
 • je schopen vést účetnictví a daňovou evidenci

Uplatnění absolventa

 • podnikatel
 • OSVČ
 • samostatný pracovník v oblasti reklamních návrhů
 • samostatný grafik
 • tvůrce webový stránek a prezentací na internetu
 • studium na fakultách zaměřených na multimédia, výpočetní techniku, ekonomiku, účetnictví, právo

MÁŠ VYBRÁNO?
JE ČAS VYPLNIT PŘIHLÁŠKU