Podnikání

Dvouleté denní studium
RVP 64-41-L/51

Maturitní studijní obor "Podnikání" je navržen pro studenty, kteří mají zájem o svět podnikání a managementu. Tento obor poskytuje studentům komplexní pohled na oblast podnikání a umožňuje jim rozvíjet dovednosti a znalosti potřebné pro úspěšné řízení a rozvoj podniku.

Během studia na tomto oboru se studenti seznámí s teoretickými základy podnikání, ekonomiky, marketingu a managementu. Mají také příležitost pracovat na reálných podnikatelských projektech a řešit aktuální výzvy související s podnikáním. Tímto způsobem získávají praktické dovednosti a zkušenosti.

Po dokončení studia mají absolventi tohoto oboru široké možnosti uplatnění. Mohou se stát podnikateli a zakládat vlastní firmy, pracovat v oblasti marketingu a prodeje, nebo zastávat pozice v oblasti managementu a podnikového řízení ve stávajících společnostech. Tento obor je vhodnou volbou pro studenty, kteří chtějí rozvíjet své podnikatelské schopnosti a připravuje je na kariéru v různých odvětvích podnikání.

Školné

1600,- Kč měsíčně (během celého kalendářního roku)

Přijímací řízení

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Přihláška

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Nutno doložit

Uchazeč zápisový lístek neobdrží ani neodevzdává (nově dle ŠZ 472/2011, §60), vysvědčení za III. ročník (min. za I. pololetí u uchazečů hlásících se z probíhajícího studia III. ročníku učebních oborů) a výuční list (pokud studuje právě III.ročník učebního oboru, doloží se po vykonání závěrečné zkoušky).

Charakteristika oboru vzdělání

Obor rozšiřuje znalosti učebního oboru se zaměřením na administrativně ekonomickou oblast s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit. Výuka probíhá v dopoledních hodinách.

MÁŠ VYBRÁNO?
JE ČAS VYPLNIT PŘIHLÁŠKU