Veřejnosprávní činnost

Čtyřleté denní studium pro žáky ZŠ
RVP 68-43-M/01

Maturitní studijní obor "Veřejnoprávní činnost" je zaměřen na studenty, kteří mají zájem o práci v oblasti veřejného sektoru, právního systému a veřejných institucí. Tento obor nabízí komplexní vzdělání v oblasti veřejného práva, právních procesů a právního řízení, což umožňuje studentům rozvíjet dovednosti potřebné pro práci v právním prostředí.

Během studia na tomto oboru se studenti seznámí s teoretickými a praktickými aspekty veřejného práva, správního práva, trestního práva a právního procesu. Mají také příležitost provádět právní analýzy, konzultace a studovat právní precedenty. Studium může zahrnovat stáže nebo praxi v právních firmách nebo ve veřejných institucích, což studentům umožňuje získat praktické zkušenosti.

Po dokončení tohoto studijního oboru mají absolventi široké možnosti uplatnění v právním sektoru. Mohou pracovat jako právníci, advokáti, soudci, notáři nebo ve veřejné správě, včetně práce v ministerstvech, úřadech, nebo veřejných institucích. Tento obor připravuje studenty na náročnou a prestižní kariéru v oblasti veřejnoprávní činnosti a právního systému.

Školné

1600,- Kč měsíčně (během celého kalendářního roku)

Přijímací řízení

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Přihláška

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Nutno doložit

Uchazeč zápisový lístek neobdrží ani neodevzdává (nově dle ŠZ 472/2011,§60 - platné od 1. 1. 2012), vysvědčení za 9. ročník ZŠ

Charakteristika oboru vzdělání
profil absolventa

Studijní obor Veřejnosprávní činnost připravuje žáky pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí a měst a dílčích správních agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy.

MÁŠ VYBRÁNO?
JE ČAS VYPLNIT PŘIHLÁŠKU