Žurnalistika a mediální komunikace

Čtyřleté denní studium pro žáky ZŠ
RVP 63-41-M/01

Maturitní studijní obor "Žurnalistika a Mediální Komunikace" přináší studentům jedinečnou příležitost zkoumat svět médií, komunikace a novinařiny. Tento obor nejenže poskytuje teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti nezbytné pro úspěšnou kariéru v médiích a komunikačním odvětví. Studenti se stávají kritickými mysliteli, schopnými analyzovat, psát a komunikovat v různých médiích a prostřednictvím různých platforem.

V rámci tohoto oboru studenti procházejí rozsáhlým vzdělávacím programem, který zahrnuje novinařinu, mediální etiku, public relations, teorii médií a mnoho dalšího. Ale nejen to, naši studenti mají také příležitost získat praktické zkušenosti prostřednictvím stáží, projektů a spolupráce s mediálními organizacemi. Tato kombinace teoretického vzdělání a praktického cvičení připravuje studenty na náročnou a dynamickou realitu mediálního prostředí.

Po dokončení tohoto studijního oboru mají absolventi široké možnosti uplatnění. Mohou se stát novináři, redaktory, mediálními analytiky, PR specialisty, marketingovými komunikátory a mnoho dalšího. Vzhledem k rostoucímu významu médií a komunikace ve světě dnes mají naši absolventi klíčovou roli v informační společnosti. Tento obor nejenže poskytuje dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru, ale také podporuje kritické myšlení, týmovou spolupráci a schopnost efektivně komunikovat ve všech oblastech života.

Školné

1600,- Kč měsíčně (během celého kalendářního roku)

Přijímací řízení

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Přihláška

Dle vyhlášky státní část a školní osobnostní test a ústní pohovor

Nutno doložit

Vysvědčení z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, zápisový lístek, lékařské vyšetření není vyžadováno

Charakteristika oboru vzdělání
profil absolventa

 • zná základní principy, postupy a problémová místa komunikace organizace s veřejností a médii
 • umí sestavit komunikační strategii
 • umí zpracovávat plány a projekty informování, vyhodnocovat názory veřejnosti, vypracovat informační výstupy
 • dovede získávat informace o zpracovávané problematice, je obeznámen s mediální analýzou
 • je schopen se písemně a slovně vyjadřovat na úrovni odpovídající vysokým nárokům, které jsou na pracovníky médií a public relations kladeny
 • komunikuje ve dvou světových jazycích, v jednom z nich na vyšší komunikativní úrovni
 • dovede využívat IT nástroje na vyšší úrovni
 • zná základy statistického zpracování dat, kvalifikovaně používá při své práci internet
 • je připraven pro výkon profesí publicisty (redaktora, novináře, reportéra) a odborného pracovníka vztahů s veřejností
 • umí využívat tisková a komunikační média
 • využívá a rozeznává grafické i jazykové výrazové prostředky užívané při tvorbě vlastních textů
 • používá moderní informační technologii k získání informací
 • orientuje se v užívání slohových postupů a útvarů a poznatky dovede aplikovat při tvorbě publicistických útvarů
 • získá dovednosti a znalosti z oblasti mediální produkce, dějin médií, role médií ve společnosti
 • orientuje se v legislativě ČR

Uplatnění absolventa

 • OSVČ, podnikatel
 • oblast mediální komunikace napříč veřejným i soukromým sektorem
 • publicista (redaktor, novinář, reportér)
 • ve firmách zaměřených na mediální komunikaci
 • samostatný pracovník v médiích, reklamě
 • odborný pracovník vztahů s veřejností - PR
 • odborný pracovník v marketingové firmě
 • samostatný pracovník v informacích
 • samostatný pracovník v reklamní agentuře
 • studium na fakultách zaměřených na žurnalistiku a média a komunikaci
 • pracovník marketingových a reklamních společnostech,
 • pracovník v marketingových a reklamních útvarech firem
 • pracovník v mezinárodních a správních institucích
 • pracovník v zájmových, politických a dalších organizacích

MÁŠ VYBRÁNO?
JE ČAS VYPLNIT PŘIHLÁŠKU